مدت زمان رفع تعهد ارزی سال های 98 تا 1400 دو ماه تمدید شد

  • خانه
  • مدت زمان رفع تعهد ارزی سال های 98 تا 1400 دو ماه تمدید شد

مدت زمان رفع تعهد ارزی سال های 98 تا 1400 دو ماه تمدید شد

به گزارش از روابط عمومی کنفدراسیون صادرات ایران، مهلت زمان قانونی صادرکنندگانی که اقدام به انجام صادرات در فاصله سالهای 1398 تا 1400 نموده و تاکنون موفق به بازگشت ارز صادراتی خود نشده اند، تا 31 مردادماه امسال تمدید شد. شایان ذکر است تا پیش از این، مهلت ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان 1398 تا 1400 پایان خردادماه(31 خرداد 1401) تعیین شده بود.

بر اساس این اطلاعیه صادرکنندگان تا پایان مردادماه مهلت خواهند داشت تا با انجام مراحل قانونی و فرآیندهایی که سازمان توسعه تجارت ایران پیش روی آنها قرار داده است، نسبت به ایفای تعهدات ارزی خود اقدام کنند.

EN

Language