مختصری از گرانول های مقاوم در برابر گسترش شعله

  • خانه
  • مختصری از گرانول های مقاوم در برابر گسترش شعله

مختصری از گرانول های مقاوم در برابر گسترش شعله

يكی از دلايل اصلی خسارات جانی به هنگام وقوع آتش سوزی در مكان های بسته، خفگی ناشی از آزادسازی گازهای سمی و دود غليظ در پی شعله ور شدن عايق و روكش سيم و كابل های نصب شده در داخل ساختمان می باشد. در هنگام آتش سوزی، هالوژن موجود در پلاستيک، اسيد كلريدريک آزاد می كند كه در مجاورت با هوا، تركيبی خورنده و گازی سمی است و استنشاق آن موجب گرفتگی مجرای تنفسی و خفگی خواهد شد.
برخی كشورهای اروپايی نيز به همين منظور، استاندارد اجباری استفاده از سيم و كابل هايی با مواد مقاوم در برابر آتش برای محيط هايی از قبيل تونل ها، فرودگاه ها، برج های تجاری و مسكونی، فروشگاه ها، ايستگاه های مترو و غيره كه امكان تهويه هوای ضعيفی دارند را تدوين نموده اند.
در همين راستا، شركت ديبا پليمر مبادرت به توليد كامپاند عايق و روكش با ويژگی مقاومت در برابر گسترش شعله با ميزان بسيار كم گازهای اسيدی و حداقل آزادسازی دود به هنگام آتش سوزی نموده است. اين محصول بر پايه پليمر پی وی سی   PVC می باشد و برای مصرف در صنعت سيم و كابل با دمای كاربردی تا 70 درجه سانتی گراد طراحی شده است.
گرانول های متداول بر پايه PVC كه در صنعت سيم و كابل مصرف می شوند، به طور ذاتی دارای خاصيت مقاومت در برابر آتش گرفتن مي باشند اما در فرمولاسيون مواد فوق، از تركيباتی استفاده شده كه خاصيت مقاومت در برابر گسترش شعله را به شدت افزايش داده و انتشار گازهای اسيدی و دود حاصل از سوختن را به حداقل می رساند. در برخي مواقع كه امكان استفاده از مواد بدون هالوژن و مقاوم در برابر گسترش شعله  HFFR فراهم نيست، می توان به راحتی اين مواد را به عنوان جايگزينی مناسب انتخاب نمود. از مزايای اين محصول در مقايسه با مواد HFFR ، می توان به فرآيند پذيری ساده تر، قابليت توليد با اكسترودرهای متعارف صنعت سيم وكابل، افزايش سرعت خطی فرآيند اكستروژن و در نهايت صرفه بيشتر اقتصادی اشاره نمود. اين نوع مواد، در ابتدا می بايست آزمون های متداول در مقياس آزمايشگاهي را پوشش داده تا پس از اكستروژن و توليد به عنوان عايق و روكش سيم و كابل های خاص، توانايی پاسخگويی به نيازهای آزمون های تخصصی استاندارد را داشته باشند.
بروشور تخصصي ديبا پليمر به همراه استاندارد آزمون های عمومی و تخصصی برای سيم و كابل های توليد شده با اين مواد خاص، به شرح زير و بصورت فايل PDF قابل دانلود می باشند.
- استاندارد آزمون اندازه گيری شاخص اكسيژن  (Oxygen Index) - استاندارد  ASTM D-2863
- استاندارد آزمون اندازه گيری ميزان گازهای اسيدی هالوژنه (Halogen Acid Gas Content) - استاندارد IEC 60754-1
- استاندارد آزمون اندازه گيری ميزان هدايت نور/غلظت دود (Light Transmission/Smoke Density) - استاندارد IEC 61034
- استاندارد آزمون اندازه گيری ميزان گسترش شعله بر روی يک دسته كابل  (Bunched Cable) - استاندارد IEC 60332-3
 

EN

Language