گرانول های روکش

گرانول های روکش

ردیف نام محصول کد محصول رنگ مطابقت با استاندارد استقامت
کششی

(N/mm2)
2% ±
ازدیاد طول

(%)
2% ±
سختی

(Shore A)
2 ±
پایداری
حرارتی

(Minutes)
 5 ±
وزن
مخصوص

(gr/cm3)
0.5% ±
1 گرانول روکش قابل انعطاف dPS - 1113 مشکی ST5
IEC 60227
14.1 320 - 85 1.45
2 dPS - 1213 مشکی ST5
IEC 60227
15 310 - 90 1.48
3 گرانول روکش قابل انعطاف نرم dPS - 1313 مشکی ST5
IEC 60227
17.9 385 - 110 1.33
4 dPS - 1323 مشکی ST5
IEC 60227
15.5 418 - 95 1.34
5 گرانول روکش کابل کواکسیال
(مقاوم در برابر اشعه UV)
dPS - 1512 سفید ST5
IEC 60227
17 320 - 90 1.47
6 گرانول روکش کابل جوش
(بر پایه PVC)
dPS - 1613 مشکی - 9 350 - 125 1.51
7 گرانول روکش کابل جوش
(بر پایه TPE)
dPE - 1713 مشکی - 15 430 - 85 1.37
8 گرانول روکش نصب ثابت dPS - 2113 مشکی ST4
IEC 60227
15.6 320 - 90 1.46
9 dPS - 2213 مشکی ST4
IEC 60227
15 300 - 81 1.49
10 dPS - 2323 مشکی ST1
IEC 60502
16 300 - 86 1.48
11 dPS - 2423 مشکی ST2
IEC 60502
16 320 - 114 1.48
12 گرانول روکش نصب ثابت مقاوم در برابر اشعه UV dPS - 2515 قرمز YM5
VDE 0207
16.5 310 - 98 1.47
13 dPS - 2525 قرمز YM5
VDE 0207
17.5 310 - 95 1.47
14 گرانول روکش نصب ثابت کم دود، کم اسید و مقاوم در برابر گسترش شعله
(LSF - FR)
dPS - 4113 مشکی ST1
IEC 60502
16.3 330 - 122 1.51
15 dPS - 4123 مشکی ST1/ST2
IEC 60502
14.2 308 - 110 1.56
16 گرانول روکش نصب ثابت مقاوم در برابر گسترش شعله
(FR)
dPS - 4213 مشکی ST1
IEC 60502
19.5 356 - 60 1.50
17 گرانول روکش میانی (بدینگ) کم دود، کم اسید و مقاوم در برابر گسترش شعله
(LSF - FR)
dPS - 4413 مشکی ST1
IEC 60502
10 330 - 150 1.56
18 گرانول روکش قابل انعطاف مقاوم در برابر مواد نفتی و شیمیایی
(بر پایه TPE)
dPE - 1433 مشکی ST9
IEC 60227
16.9 304 - 96 1.45
19 گرانول روکش حرارتی
(تحمل حرارت تا 90 درجه سانتی گراد)
dPS - 5113 مشکی YM3
VDE 0207
18.9 340 - 150 1.44
20 گرانول روکش حرارتی
(تحمل حرارت تا 105 درجه سانتی گراد)
dPS - 5213 مشکی ST10
IEC 60227
19.5 350 - 195 1.42
21 گرانول روکش مقاوم در برابر نفوذ آب
(کابل پمپ شناور)
dPS - 7113 مشکی ST5
IEC 60227
15 440 - 141 1.32
22 گرانول روکش میانی
(بدینگ)
dPS - 8123 مشکی ST5
IEC 60227
6.5 265 - 80 1.70

- کلیه محصولات مطابق با نیاز مشتری، در رنگ های مختلف قابل تولید می باشند.
EN

Language